เริ่มต้นจากปี 2516 จากร้านรับซ่อมติดดั้งระบบเสียง ตามโรงแรมต่างๆในกรุงเทพ ที่ไม่มีชื่อร้าน ดังนั้นงาน ในช่วงแรกๆ จึงเป็นงานติดตั้งระบบในโรงแรมเล็กๆ จวบจนปี พ.ศ.2522 เริ่มรับงานโรงแรม ระดับ 3 ดาว และ ได้ตั้งชื่อร้านว่า สยามอิเลคตริก+
ซื้อสาย Coaxial RG11 Commscope/Kathrein ทุกรุ่น 10 ขด แถมฟรี 1 ขดทันที ด่วน!    

+
BLANKOM
+
CISCO
+
COMMSCOPE
+
KATHREIN
+
VIACCESS
+
POWERAGE
+
PAN-ASIA
+
SatcoDX
+
LyngSat
+
สมาคมเคเบิลทีวี แห่งประเทศไทย